ติดต่อเรา

  นาฬิกา
13 พฤศจิกายน 2561

  สังคมออนไลน์
  

  เข้าสู่ระบบ

  สถิติของเว็บไซต์
10/04/2555
24/02/2559
1170700
97794

  ลิงค์เพื่อนบ้าน

การเดินทาง 

 

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

เส้นทางที่ 1 : กรุงเทพ-จ.สระบุรี-จ.เพชรบูรณ์-อ.หล่มสัก-อ.ด่านซ้าย-รังเย็นรีสอร์ท

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่าน จ.สระบุรี จนถึงแยกพุแค จึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่าน จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อถึง อ.หล่มสัก ให้เปลี่ยนใช้ทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านบ้านโป่งชี บ้านโพนสูง บ้านหนองอุมลัว จนถึง กม.ที่ 72 ให้แยกขวาจนถึงรังเย็นฯ (รวมระยะทางประมาณ 475 กม.)

 

เส้นทางที่ 2 : กรุงเทพ- จ.สระบุรี-อ.ปากช่อง-อ.ด่านขุนทด-จ.ชัยภูมิ-อ.ชุมแพ-อ.วังสะพุง-จ.เลย-อ.ภูเรือ-รังเย็นรีสอร์ท

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงสระบุรี แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 เมื่อถึง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ให้แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 201 ผ่าน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ผ่าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จนถึง อ.ภูกระดึง อ.วังสะพุง จ.เลย แล้วเปลี่ยนใช้ทางหลวง หมายเลข 203 ผ่าน อ.ภูเรือ จนถึง กม.ที่ 61 ให้แยกซ้ายเรื่อย มาจนถึงรังเย็นฯ (รวมระยะทางประมาณ 590 กม.)


เดินทางโดยรถทัวร์

เส้นทาง กรุงเทพ - ภูเรือ  โดย บริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ http://www.phetprasert.com

เส้นทางการวิ่ง : กรุงเทพ-จ.สระบุรี-จ.เพชรบูรณ์-อ.หล่มสัก-อ.ด่านซ้าย-อ.ภูเรือ ( ปลายทาง )

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) โดยแจ้งว่าจะลงบริเวณสามแยกโคกงาม (รวมระยะทางประมาณ 475 กม.)

 

เดินทางโดยเครื่องบิน

เส้นทางที่ 1 : กรุงเทพ - เลย

( สายการบินนกแอร์    www.nokair.com )

จากสนามบิน เดินทางต่อโดยรถยนต์ถึงรังเย็นฯ ประมาณ 80 กม. (1 ชั่วโมง 20 นาที)

ให้บริการทุกวัน  วันละหนึ่งเที่ยวบิน

 

กรุงเทพ ( ดอนเมือง ) - เลย :

ออกจาก กรุงเทพ ฯ เวลา 11.45  น. ถึง สนามบิน จ.เลย เวลา  13.00 น.

 

เลย - กรุงเทพ ( ดอนเมือง ) :

ออกจาก จ.เลย เวลา 13.30  น. ถึง  กรุงเทพ ( ดอนเมือง ) เวลา  14.45 น.

 

เส้นทางที่ 2 : กรุงเทพ - พิษณุโลก
จากสนามบิน เดินทางต่อโดยรถยนต์ถึงรังเย็นฯ ประมาณ 170 กม. (2 ชั่วโมง 20 นาที)

เส้นทางที่ 3 : กรุงเทพ - อุดรธานี
จากสนามบิน เดินทางต่อโดยรถยนต์ถึงรังเย็นฯ ประมาณ 220 กม. (3 ชั่วโมง)

 

ตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  กรุณาตรวจสอบกับ สายการบินนกแอร์อีกครั้ง

 ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : โทร.1318