ติดต่อเรา

  นาฬิกา
2 สิงหาคม 2558

  สังคมออนไลน์
  

  เข้าสู่ระบบ

  สถิติของเว็บไซต์
10/04/2555
20/09/2556
621357
53856

  ลิงค์เพื่อนบ้าน

ห้องจัดเลี้ยง - ห้องอเนกประสงค์ 

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องโถง ขนาด 18 X 18 เมตร  เป็นห้องที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  รับประทานอาหาร,
จัดนิทรรศการ และ กิจกรรมต่าง ๆ